Właściciel Frankiewicz Jerzy posiada uprawnienia :

1. Zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii
( nr. upr. 1544 )

– geodezyjne pomiary sytuacyjno- wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
– rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.
– geodezyjna obsługa inwestycji
– geodezyjne urządzenie terenów rolnych oraz leśnych

2. Uprawnienia górniczego – mierniczego
( nr. upr. F-897 )

3. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości
( nr. upr. 3162 )